Inspiracje

Inspiruje mnie uchwycenie chwili, zatrzymanie czasu, zachwyt, pamięć, wrażliwość, szczegół, ruch, energia, subiektywnie.. to odnajduję w fotografii.